กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60โอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะเปิดรับสมัครนักเรียนโครงการโอลิมปิกวิชากที่ผ่านค่าย 2 เข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ ระดับปริญญาตรี 4 ปี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 17 คน จาก 15 สาขาวิชา

เปิดรับสมัครถึง 20 กุมภาพันธ์ 2560

1,148 Comments