กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 สอบตรงทั่วประเทศ โดยไม่ใช้คะแนน GAT/PAT หรือ วิชาสามัญ

เปิดรับสมัครด้วยตนเอง ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560 ( ทางไปรษณีย์ ถึง 10 ก.พ. )

หน้าเว็บไซต์หลัก http://www.camt.cmu.ac.th/th/recruit.html

560 Comments