กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทั่วประเทศ วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการรับตรง เปิดรับตรง ทั่วประเทศ

วิทยาลัยศิลปะสื่อ
วิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดรับสมัครรับตรงทั่วประเทศ ไม่ใช้คะแนน GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ

วิทยาลัยศิลปะสื่อ
วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 60
3 สาขาวิชาทั่วไป และโควต้าพิเศษ
1. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
2. สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. สาขาวิชาแอนนิเมชันและเกม
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ คลิ๊กที่นี่

809 Comments