กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ระเบียบการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ประจาปีการศึกษา 2560 จำนวน 100 คน

เปิดรับสมัคร 9 มกราคม ถึง 23 เมษายน 2560

คุณสมบัติ
-เพศหญิง น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร  ดัชนีมวลกายไม่เกิน 30

จำนวนรับรวม 100 คน
+ ทุนกองทัพบก 20 คน รับเฉพาะผู้หญิง
+ ทุนส่วนตัว 75 คน  ( ชาย 15 หญิง 60 )
+ ทุนองค์การสางเคราะห์ทหารผ่านศึกษา 5 คน

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกองทัพบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

385 Comments