กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ม.ธรรมศาสตร์

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยการคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาจีนศึกษา 80 คน
สาขาวิชาอินเดียศึกษา 40 คน
สาขาวิชาไทยศึกษา 40 คน

เปิดรับสมัคร 6 ธันวาคม 59 ถึง 27 มกราคม 60

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
458 Comments