กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ระบบปกติ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดยไม่ใช้คะแนนสอบ ม.มหาสารคาม

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการผู้มีความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้เข้าศึกษาต่อ

ทำการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และพิจารณาผลการเรียน โดยไม่ใช้คะแนน GAT/PAT

ม.มหาสารคาม

สาขาที่เปิดรับ
สารสนเทศสาสตร์ 20 คน
เทคโนโลยีสารสรสนเทศ 20 คน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 20 คน
คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 40 คน
ภูมิสารสนเทศ 20 คน
นิเทศศาสตร์ 15 คน

เปิดรับสมัครถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560

4,626 Comments
  1. <