กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง59 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง 59 รอบ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
สำหรับน้องๆ 17 จังหวัดทางภาคเหนือ
พร้อมทุนการศึกษามากมาย
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 3 มีนาคม 2559 (ด้วยตนเอง)
ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 (ทางไปรษณีย์)
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัครและใบสมัครได้ที่ :http://www.lampang.tu.ac.th/pdf/student_new/2559/25590219student_new59.pdf
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : facebook panpage : เข้า วิทยา มธ.
76 Comments