กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการเด็กดีมีที่เรียน ม.วลัยลักษณ์ 2560

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพิญประโยชน์ โครงการเด็กดีมีที่เรียนเข้าศึกษาต่อใน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 123 คน

โดยรับเฉพาะเด็กที่กำลังศึกษาในชั้น ม.6  ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้
เปิดรับสมัคร 15 กันยายน ถึง 18 พฤศจิกายน 2559

239 Comments