กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิศวกรรมระบบผลิต ลาดกระบัง จำนวน 25 คน

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี แบบรับตรง รอบสอง คัดเลือกโดยพิจารณาจากคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 25 คน

ลาดกระบัง

เปิดรับสมัครถึง 3 พฤษภาคม 2560

68 Comments