กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 60 รวม 2,950 คน

มหาวิทยาลัยมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททั่วไป และประเภทโควตา  

จำนวนรับนักศึกษา
วิทยาเขตกรุงเทพ 39 สาขา 2150 คน
ราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1) ยื่นใบสวิทยาเขตสุทธปราการ 17 สาขา 800 คน
GPAX 2.75 ขึ้นไปสมัครฟรี !!

รับสมัคร วันที่ 7 ตุลาคม 2559 – วันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

363 Comments