กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โครงการโควตาแหล่งฝึก คณะพยาบาลศาสตร์ ม.พะเยา

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โครงการโควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2560

จำนวนรับ
1) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 10 คน
2) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลแม่สาย จำนวน 2 คน
3) ประเภทโควตาแหล่งฝึกโรงพยาบาลพาน จำนวน 2 คน

เปิดรับสมัครถึง 21 พฤศจิกายน 2559

296 Comments