กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง62 ทุนเรียนฟรีปลูกต้นกล้า พยาบาล 3 สถาบัน มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

หัวเฉียว

เส้นทางพิชิตฝัน

สมัครทางออนไลน์ : วันที่ 11 -20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : วันที่  6 มีนาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ที่มหาวิทยาลัย : วันที่ 12 มีนาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ : วันที่ 14 มีนาคม 2562

1.หลักสูตรที่เปิดรับ :  พยาบาลบัณฑิต ได้รับรองจากสภาการพยาบาลแล้ว

2.จำนวนทุน : 40 ทุน

3.คุณสมบัติของผู้สมัคร : กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 วิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75

4.องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือก : เรียงความ หัวข้อ เมื่อฉันได้เป็นพยาบาล 1 หน้า A4 สอบสัมภาษณ์ (ควรจะมีแฟ้มสะสมงาน)

5.ลักษณะของทุน

-ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมทั้งหมด ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 457,350.00 บำท
-ค่าหอพักของมหาวิทยาลัย ปีละ 12,000 บำท

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียว   <<คลิกสมัครที่นี่>>

747 Comments