กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง 62 มหาวิทยาลัยรังสิต วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบโควตาพิเศษ

รับตรง 62 ม.รังสิต วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ รอบโควตาพิเศษ
Screen Shot 2562-01-30 at 00.30.35
คุณสมบัติของผู้สมัคร
– กำลังศึกษาอยู่ หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ ระดับ A-Level หรือ ระดับ Grade 12
จากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย หรือต่างประเทศ
– GPAX ไม่ต่ำกว่า 3.00
– มีผลการสอบ IGCSE, GCSE 5 วิชา ประกอบด้วยวิชาหลัก คือ Biology,
Chemistry, Mathematics โดยมีผลการสอบอยู่ในสามเกรดแรก
– ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ IELTS ประเภท Academic อย่างน้อยระดับ 5.00
หรือ TOEFL iBT ไม่ต่ำกว่า 60
เกณฑ์การพิจารณา
– สอบข้อเขียน พื้นฐานวิชาความถนัดทางด้านวิชาชีพเภสัชศาสตร์
– สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
– สมัครผ่านเว็บไซต์

กำหนดการรับสมัคร : 15 ม.ค. – 20 ก.พ. 62

888 Comments