กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 โครงการ พสวท. และ โครงการโอลิมปิกวิชาการ ม.เกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัคร 1 มี.ค. – 3 เม.ย. 2561

ระเบียบการ

ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 โครงการโอลิมปิกวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 (รับสมัคร 1 มี.ค. – 3 เม.ย. 2561

ระเบียบการ

59 Comments