กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 รอบที่ 1 Portfolio ม.แม่โจ้ ทั้ง 3 วิทยาเขต

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.6 หรือ ปวช.
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 

เปิดรับสมัคร 8 ตุลาคม ถึง 15 พฤศจิกายน 2560

แบบจัดสรรโควตา-ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศ
เพื่อเปิดโอกาสพิเศษโดยจัดสรรโควตา ให้แก่สถาบันการศึกษาให้ดำเนินการคัดสรรนักศึกษาที่เรียนดีในส่วนภูมิภาค ให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค

แบบไม่มีการสอบ : พิจารณาจากผลการเรียน
เพื่อเปิดโอกาสพิเศษแก่นักเรียนที่เรียนดีในส่วนภูมิภาคให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค

แบบจัดสรรโควตา-โรงเรียนที่จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)

เพื่อเปิดโอกาสพิเศษโดยจัดสรรที่นั่งให้แก่นักเรียนที่เรียนดีในสถาบันการศึกษาที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อให้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำทางการเกษตร) และเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาส่วนภูมิภาค

เว็บไซต์หลักแม่โจ้-เชียงใหม่

เว็บไซคต์หลักแม่โจ้-แพร่

เว็บไซต์หลักแม่โจ้-ชุมพร

เว็บไซคต์หลัก

2,763 Comments