กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 รอบ1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมงาน แพทยศาสตรบัณฑิต ม.ขอนแก่น

การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1/2 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

โครงการผู้มีความรุ้ความสามาถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ MDX
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา MD02

เปิดรับสมัคร 25 ธันวาคม 2560 ถึง 8 มกราคม 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

810 Comments