กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ รับตรง61 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับนักเรียน/บุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตอนนี้ได้อัพเดทข้อมูลทั้ง กำหนดการรับสมัคร คุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก และจำนวนรับ ครบทั้งหมดแล้วนะครับ ใครอยากเข้า ม.เชียงใหม่ให้เข้าไปอ่านรายละเอียดได้เลยครับ

โดยเมื่อน้องๆ เข้าไปในเว็บไซต์หลัก น้องๆ สามารถเลือกดูคุณสมบัติ เกณฑ์คัดเลือก
และจำนวนรับ และเอกสารประกอบการรับสมัครได้ที่ เมนูค้นหาคณะ/สาขาวิชา

โดยอาจะเลือกไส่เป็นชื่อ คณะ พร้อมเลือกใช้ ช่อง ชื่อคณะ สาขาวิชา
แล้ว กดค้นหาข้อมูล รายละเอียด เกณฑ์คัดเลือก คุณสมบัติ ก็จะขึ้นมาครับ

เอกสารแนะแนวการรับสมัคร 

เว็บไซคต์หลัก

47 Comments