กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 มาแล้ว โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์

รับตรง โครงการเรียนล่วงหน้า ม.เกษตรศาสตร์ 61 การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในโครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 12 ปีการศึกษา 2560 เพื่อเข้าศึกษาสังกัดคณะในปีการศึกษา 2561

เกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัคร 3 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2560

คุณสมบัติ
เป็นนักเรียนชั้น ม.6  ( ม.5 ตอนนี้ ) มีคะแนนเฉลี่ย 4 ภาคการศึกษาในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 คะแนน

68 Comments