กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ2561 รับตรงทั่วประเทศ รอบที่ 1 Portfolio ลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
แบบโควตารอบที่ 1 คัดเลือกจากแฟ้มรวบรวมผลงาน Portfolio ประจำปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 2 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน 2560
เว็บไซคต์หลัก

306 Comments