กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

อยากเรียนคณะพยาบาล 2561 !! ต้องเตรียมตัวอย่างไร สอบเข้ายังไง

น้องคนไหนที่อยากเรียน คณะพยาบาลศาสตร์ อยากเป็นพยาบาล แต่ยังไม่รู้จะเริ่มต้น เตรียมตัวอย่างไร ผมข้อสรุปข้อมูลที่น่ารู้ เกี่ยวกับการสอบเข้าพยาบาลมาให้จ้า

คุณสมบัติ
– ต้องศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา ระดับมัถยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ เท่านั้นจ้า
– หน่วยกิตสายวิทย์ ต้องรวมกันไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

น้ำหนักและส่วนสูง : เพศหญิง
– ต้องบอกว่าสถาบันไม่ได้กำหนดในระเบียบการ แต่บางสถาบันกำหนดชัดเจน  ไม่ให้อ้วนไปหรือผอมไป
–  Adm นเรศวร  น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
–  Adm บูพรา น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม และส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
–  Adm รามา มหิดล ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
– รับตรง พยาบาลทหารอากาศ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
– รับตรง พยาบาลทหารเรือ น้ำหนักไม่น้อยกว่า 42 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
– รับตรง พยาบาลทหารบก น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กก. แต่ไม่เกิน 65 กก. ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
– รับตรง พยาบาาลตำรวจ  น้ำหนักไม่น้อกว่า 40 กก.  ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 155 ซม.
– รับตรง ม.เทคโนโลยีสุรนารี   ส่วนสูงไม่ตํ่ากว่า 150 ซม.

คุณสมบัติด้านสุขภาพอื่น

หลายสถาบันจะกำหนดไว้ คนเป็นโรคต่างๆจะไม่สามารถเข้าเรียนได้เช่น  ปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรง  ตาบอดสี โดยเฉพาะแม่สี หรือตาบอดสีชนิดรุนแรง //  สายตาไม่ปกติ เมื่อรักษาโดยใช้แว่นตาแล้วยังมีสายตาต่ำกว่า 6/24 หรือ 20/40 ทั้งสองข้าง  หรือ  หูหนวกหรือหูตึง (threshold ของการได้ยินสูงกว่า 40 dB)

รายชื่อสถาบันการศึกษาในประเทศไทย  86 สถาบัน

รายชื่อสถาบันการศึกษาฯที่มีผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
สังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 29 สถาบัน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 27 สถาบัน
สังกัดสถาบนัเอกชน จำนวน 22 สถาบัน
สังกัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 3 สถาบัน
สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติจำนวน 1 สถาบัน
สังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 สถาบัน

รายชื่อสถาบันการศึกษาฯที่ยังไม่มีผู้สำเร็จการศึกษา
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 1 สถาบัน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 สถาบัน
สถาบนัการศึกษาเอกชน จำนวน 1 สถาบัน

รับตรง พยาบาล  TCAS  2561

ระเบียบการของแต่ละสถาบันยังออกไม่ครบนะครับ
เลยขอนำข้อมูลทั้ง ปี 61 + 60 ผสม กันไว้ดูเป็นแนวทางการการเตรียมตัวก่อน
+ ใน ตารางนี้คือข้อมูลของรอบ 3 ที่เป็นรับตรงทั่วประเทศ โดย ตำรวจ ทหาร ไม่ได้อยู่ในระบบ TCAS

+ ต้องบอกว่าแต่ละสถาบันใช้เกณฑ์คัดเลือกไม่เหมือนกันเลยครับ
+ PAT1 จะมีใช้อยู่ไม่กี่สถาบัน  พยาบาลตำรวจ สภากาชาดไทย
+ วิชาหลักที่ควรสอบ GAT PAT2  วิชาสามัญ ไทย สังคม อังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
+ ระเบียบการ 61 ของ ธรรมศาสตร์ ระบุเกรดขั้นต่ำด้วยนะครับ 2.75 !!

เข้าดู ระเบียบการ TCAS ได้ที่   http://tcas61.cupt.net/

เกณฑ์คัดเลือก Admissions 2561

Admissions  : GPAX 20% O-NET 30%  GAT 20%  PAT2 30%

ช่วงคะแนนที่ลุ้นสอบคณะพยาบาลใน Admissions   18000-15000 คะแนน ยิ่งม.ดังคะแนนก็สูงนะครับ
ดังนั้นเราต้องตั้งเป้าหมายให้สูงที่สุดไว้ก่อน ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่อง

GAT  เชื่อมโยง  120-150  อันนี้จะสำคัญมากข้อสอบไม่ยากใช้เวลาในการฝึกน้อย ต้องเก็บคะแนนให้ได้
GAT อังกฤษ   60-100+ ถ้าใครอยากติด ม.รัฐ ดังๆ ก็ต้องตั้งเป้าอังกฤษ  100 เลยครับ
PAT2         100-120+
O-NET      45%+   วิชาสำคัญที่ต้องเก็บให้ได้คือ ภาษาไทย , วิทยาศาสตร์  // คณิต อังกฤษ ก็สู้ ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม  ตัวอย่างระเบียบการ รับตรงพยาบาล
พยาบาลตำรวจ

42 Comments