กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 คณิตศาสตร์ประกันภัย และ คณิตศาสตร์อุตสาหาการ นานาชาติ ม.มหิดล

ประกาศรับสมัครบุคคลและการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย (นานาชาติ) และหลักสุตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหาการ (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2

ปิดรับสมัคร 28 กุมภาพันธ์ 2561

ระเบียบการ

เว็บไซคต์หลัก

2,897 Comments