กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง61 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จุฬาฯ

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีการศึกษา 2561 (ม.6) เพื่อศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครู  ระดับปริญญาตรี (5 ปี) เพื่อบรรจุในปี 2566 ของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกณฑ์คัดเลือก

จำนวนรับและสาขา

ผู้สมัครสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครโควตา TCAS รอบ 2 ได้ที่   https://muakru.thaijobjob.com โดยจะประกาศรับสมัครช่วงเดือนมีนาคม 2561 (หากมีปัญหาข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โทร. 02-0395591-5 ในวันเวลาราชการ)

56 Comments