กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 2 โครงการ คณะเกษตรศาสตร์ ม.เชียงใหม่

คณะเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามโครงการนักวิทยาศาสตร์เกษตร ม.เชียงใหม่  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบ

เอกสารประกอบ : 49020787.pdf
คณะเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครนักเรียนตามโครงการอุดมศึกษาเพื่อทายาทเกษตรกร ม.เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดเอกสารประกอบ
เอกสารประกอบ : 49020786.pdf
32 Comments