กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 แพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก ม.ราชภัฏจันทรเกษม

ราชภัฏจันทรเกษม

การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรแพทย์แผนจีน วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ปีการศึกษา 2560  รอบที่ 1

เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 19 มกราคม 2560 – 2 เมษายน  2560

42 Comments