กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 แพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต แม่ฟ้าหลวง

การรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560: หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ม.แม่ฟ้าหลวง

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อย่าลืมสมัครสอบวิชาเฉพาะแพทย์ (ความถนัดทางการแพทย์) ของ กสพท. ปี 2560 ที่เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 ทาง http://www9.si.mahidol.ac.th/#start นี้

และจะต้องสมัครสอบ 7 รายวิชาสามัญ ของ สทศ. ปี 2560
( 7 รายวิชาสามัญ ได้แก่ ภาษาไทย สัมคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) เปิดรับสมัคร 5-27 ตุลาคม 2559 สามารถดูกำหนดการการสมัครสอบ 7 รายวิชาสามัญทางเว็บไซต์http://www.niets.or.th/th/

799 Comments