กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ศาสนศึกษา ม.มหิดล รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จะเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัคร 10 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2560

27 Comments