กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษทางดนตรี ม.เกษตรศาสตร์ ใครชอบดนตรี ทางนี้ได้เลย

การรับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษ ทางดนตรีเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย

จำนวนที่รับเข้าศึกษา
– สาขาวิชาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี  13 คน
– สาขาวิชาดนตรีตะวันตก ภาควิชาดนตรี 4 คน

เปิดรับ 16 มกราคม ถึง 12 มีนาคม 2560

60 Comments