กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา ม.ขอนแก่น

 ประกาศรับสมัครบุคคลผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีพิเศษ ปีการศึกษา 2560

ม.ขอนแก่น

สมัครได้ระหว่างวันที่ 2 ถึง 23 พฤษภาคม 2560

43 Comments