กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีทุนการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีสิริธร ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ มีทุนการศึกษา
สถาบันเทคโนโลยีสิริธร ม.ธรรมศาสตร์ 2560

ธรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ OSP มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่ได้คะแนนสอบสูงสุดแบบเต็มจำนวน และ แบบครึ่งจำนวนตามลำดับ   ประจำปีการศึกษา 2560 รอบ 2

เปิดรับสมัคร 20 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม 2560

275 Comments