กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะสัตวแพทย์ ม.เชียงใหม่ 2560 เปิดรับ 4-20 ม.ค. นี้

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ในโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และ โครกงารดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

ม.เชียงใหม่

เปิดรับสมัคร 4-20 มกราคม 2560

        ประกาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีการศึกษา 2560 
+ใบสมัครโครงการรับทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 60
 +หนังสือรับรองการเป็นทายาทของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ประกาศการสอบคัดเลือกนักศึกษาตามโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2560
+ใบสมัครโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปี 60

Read more at http://www.unigang.com/Article/41147#9Tqq0xosdYkI7bay.99

356 Comments