กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง พร้อมกันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560
เข้าศึกษาต่อใน 37 สาขาวิชา  จำนวนทั้งสิ้น 1470 คน

ม.แม่ฟ้าหลวง

เปิดรับสมัคร 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2559
สอบคัดเลือก 22-23 ตุลาคม 2559

406 Comments