กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ม.บูรพา 60 รับสมัคร 3-13 ก.ค. นี้

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
มหาวิทยาลัยบูรพา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560

สาขาที่เปิดรับสมัคร

แพทย์แผนไทย 10 คน
แพทย์แผนไทยประยุกต์ 15 คน

รับสมัคร 3-13 กรกฎาคม 2560

601 Comments