กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 แพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ม.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขอประชาสัมพันธ์คุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติ และเกณฑ์การคัดเลือกในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หมายเหตุ กำหนดการของการรับสมัครสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.entry.ubu.ac.th หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข โทร 045-353926 หรือ งานรับเข้าศึกษา โทร 045-353120, 045-353122 และ 045-353223

564 Comments