กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะแพทยศาสตร์และทันตะแพทย์ โครงการ MDX,MDO2,CPIRD,ODOD, DTX ม.ขอนแก่น60

ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ และภาษาอังกฤษ (MDX)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่
**********************************************************
โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02)
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD) และ
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่
***************************************************************
เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ (DTX)
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

358 Comments