กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทุนการศึกษาดนตรี เรียนฟรีตลอดหลักสูตร ม.รังสิต 2560

ทุนการศึกษาดนตรี และการรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษา โดยตรง เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาการผลิตดนตรี และ หลักสูตรดุริยางศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 2560  โดยให้ทุนความสามารถพิเศษแก่ผู้มีความสามารถโดดเด่นด้านดนตรีปฎิบัติ ด้วยการสอบรับตรง

ดาวน์โหลดประกาศรับนักศึกษาโดยตรง ประจำปี 2560
ดาวน์โหลดใบสมัครรับนักศึกษาโดยตรง ประจำปี 2560

470 Comments