กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทั่วประเทศ เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประกาศรับสมัคร การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับตรง Direct Admissions ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบที่ 1)

ม.ศิลปากร

ประกาศคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร เภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบรับตรง (Direct Admissions)
กำหนดการสมัครสอบรอบที่ 1 ในวันที่ 1 กันยายน – 4 ตุลาคม 2559
?กำหนดการสมัครสอบรอบที่ 2 ในวันที่  2 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2559

960 Comments