กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

ระเบียบการ สอบตรง โควตาภาคเหนือ 17 จังหวัด รับ 4,308 คน ม.เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดสรรโควตาให้แก่นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ของโรงเรียนมัธยมศึกษา 17 จังหวัด  เชียงใหม่ ลำปาง แพร่ เชียงราย น่าน ลำพูน พะเยา แม่ฮ่องสอน พิษณุโลก นครสวรรค์ อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก กำแพงเพชร สุโขทัย พิจิตร และอุทัยธานี   จำนวนที่นั่งโควตาภาคเหนือ 4308 ที่นั่งม.เชียงใหม่

 

เปิดรับสมัคร  15-23 สิงหาคม 2559

หน้าเว็บไซต์หลักโควตาภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/paper/

898 Comments