กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60ทั่วประเทศ คณะวิจิตรศิลป์ ม.เชียงใหม่

รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
คณะวิจิตรศิลป์ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

 

เปิดรับสมัคร 19 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

จำนวนรับ
สาขาวิชาจิตรกรรม 12 คน
สาขาวิชาประติมากรรม 19 คน
สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 20 คน

ดาวน์โหลด: รับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิจิตรศิลป์ตามโครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 

ลิงค์รับสมัคร: โครงการรับตรงทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

16 Comments