กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 KU Admission ม.เกษตรศาสตร์ จะมาแล้วเร็วๆนี้

มาแล้ว! KU Admission 2560 ใช้คะแนน GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 กับคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 
โครงการจะประกาศข้อมูลสาขาที่รับสมัครและรายวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกภายในวันที่ 17 ส.ค. 2559

FB  https://www.facebook.com/kuadmission

499 Comments