กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 โควตา 3 โครงการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 60 กว่า 3,000 คน

 ประกาศรับสมัคร โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโชน์ช่วยเหลือสังคม ประจำปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตาส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโชน์ช่วยเหลือสังคม ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม  ถึง 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 150 คน

 ประกาศรับสมัครฯ [804.60 KB]
 สรุปหลักเกณฑ์ [672.40 KB]
 แบบประเมินคุณลักษณะ (สำหรับสถานศึกษา) [244.31 KB]
 เอกสารนำส่งรายชื่อนักเรียน (สำหรับสถานศึกษา) [112.61 KB]

ประกาศรับสมัคร โควตาพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตาพื้นที่ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม ถึง  30 กันยายน พ.ศ. 2559 จำนวน 2220 คน

 ประกาศรับสมัครฯ [797.72 KB]

ประกาศรับสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา วิธีรับตรง โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม  ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 837 คน

 ประกาศรับสมัครฯ [1.06 MB]
 หนังสือรับรองลำดับที่แผนการเรียน(เฉพาะโควตาเรียนดีชนบท) [58.29 KB]
1,334 Comments