กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 การบิน,เภสัช,พยาบาล ม.อีสเทิร์นเอเชีย

    มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลักสูตรทันสมัย จบแล้วมีงานทำ เปิดรับสมัครนักศึกษาและสอบคัดเลือกเข้าศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   1.คณะการบิน(คณะปังดังสุด Hot) เป็น ม.เอกชนแห่งเดียวที่จบมาได้วุฒิวิทยาศาสตร์การบิน ที่มีการเรียนการสอนการบินทั้งด้านภาคพื้น และภาคอากาศ มีจัดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพด้านการจัดการจราจร ทางอากาศ ท่าอากาศยาน สายการบิน การขนส่งทางอากาศ การอำนวยการบิน การบริหารข่าวสารการบิน คลังสินค้า แอร์โฮสเตส สจ๊วต และเรียนหลักสูตรภาคอากาศ สำหรับผู้มีความประสงค์จะประกอบอาชีพเป็นนักบินของสายการบิน หรือองค์การภาครัฐและเอกชน จบมาได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี ตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รายได้สูง ทำความร่วมมือกับสถาบันการบินพลเรือน ปี 58 ได้รับการเมินคุณภาพติด 1 ใน 3 ที่มีคุณภาพดีมาก จาก 26 สถาบันที่เปิดการเรียนการสอนการบินทั่วประเทศ อาจารย์เป็นผู้มีทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์สูงในอุตสาหกรรมการบิน มีการไปศึกษาดูงานต่างประเทศที่ญี่ปุ่นช่วงซัมเมอร์  ค่าเทอม 40,000 บาท/เทอม (รวมค่าชุดตลอดหลักสูตร) กู้ กรอ.ได้ เป็นสาขาขาดแคลน จบมามีงานทำแน่นอน มีทุนของคณะให้ทุกปี  คุณสมบัติ รับทุกแผนการเรียนเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5 รับทั้งชายและหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 cm.ชายไม่ต่ำกว่า 160 cm.บุคลิกดี มีการจัดสอบ TOEIC ก่อนจบการศึกษา เพื่อความพร้อมในการสมัครงานและจัดโครงการแนะนำแหล่งงาน โดยมีหน่วยงานชั้นนำมารับสมัครงานที่มหาวิทยาลัยฯทำให้ น.ศ.ชั้นปีสุดท้ายมีโอกาสได้งานทำก่อนจบการศึกษา

2.คณะพยาบาลศาสตร์ หลักสูตรสองภาษา ได้มาตรฐานระดับสากล จบแล้วสามารถทำงานได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศเป็นผู้ควบคุมดูแล ทั้งด้านการเรียน การฝึกงาน และการจัดหาแหล่งงาน คณบดีเคยดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก มีทุนจาก รพ. ค่าใช้จ่ายเทอมละ 75,000 บาท (รวมSummer และค่าชุดแล้ว) คุณสมบัติ รับสายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป เกรดภาษาอังกฤษ 2.75 ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 cm.รับทั้งชายและหญิง สอบวันที่ 15-16 ต.ค.59  สาขาขาดแคลน

  3.คณะเภสัชศาสตร์หลักสูตร 6 ปี และวิทยาศาสตร์เวชสำอางฯหลักสูตร 4 ปี สอนโดยอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มีแหล่งให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติมากมาย ค่าใช้จ่าย หลักสูตร 6 ปี 75,000 บาท/เทอม หลักสูตรเวชสำอาง 60,000 บาท/เทอม เป็นหลักสูตร Hot Hit และสาขาขาดแคลน สร้างรายได้ (รวมค่าชุดทั้ง สองหลักสูตร) สอบวันที่ 15 ต.ค.59

   4.คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นสาขาขาดแคลน จบมา น.ศ.ได้งานทำ 100% ค่าเทอม 45,000 บาท มี 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ สาธารณสุขชุมชน กลุ่มวิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน) มีทุนเรียนดี กู้ กรอ.ได้ สอบวันที่ 15 ต.ค.59 และประกาศผลในวันสอบช่วงบ่ายเลย

  5.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) สำหรับผู้ต้องการเรียนหลักสูตรระยะสั้นและได้งานทำเร็ว รายได้ดี จบมามี รพ.รองรับ  สัมภาษณ์อย่างเดียวทราบผลเลยในวันสอบ เรียนจบได้รับประทานประกาศนียบัตรจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ร่วมกับผู้จบระดับปริญญาตรี คุณสมบัติรับผู้สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 ทุกแผนการเรียน รับทั้งชายและหญิง สูง 155 cm.ขึ้นไป ค่าเทอม เทอมละ 37,500 บาท (ค่าชุด 8,000 บาท/ปี)

มหาวิทยาลัยเปิดสอนระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอกมา 20 ปี เป็นมหาวิทยาลัยคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเรียนรู้หลักสูตรที่ชื่นชอบ ส่งเสริมความเป็นสากลให้กับนักศึกษา เน้นการให้คำปรึกษาที่อบอุ่นเป็นกันเอง ควบคู่กับกิจกรรมที่ครื้นเครงและสนุกสนาน ผสมกลิ่นอายมหาวิทยาลัยบรรยากาศสบาย ๆ สไตล์รีสอร์ท มีหลักสูตรที่น่าสนใจให้เลือกอีกมากมาย ซึ่งจะนำมาแนะนำในคราวต่อไป

สนใจสมัครเข้าสอบคัดเลือกหลักสูตรดังกล่าวของมหาวิทยาลัย ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครเรียนได้ที่ อ.ปู น้อง ๆ จะได้สิทธิพิเศษต่าง ๆ อีกมากมาย สิทธิ์พิเศษนี้เฉพาะผู้ที่โทรมาจองแสะสมัครโควตากับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการเท่านั้น มีสิ่งดีๆ ที่ EAU จะมอบให้น้องๆ เน้นบริการ วิชาการ และจบมามีงานทำ  สนใจติดต่อสมัครด่วน

อ.กัลยวีร์  สายโพธิ์ อ.ปู โทร 081-6158583 ID LINE 99 POO
อ.วรวุฒิ (อ.ตั้ม) โทร. 086-3204512

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 200 ถ.รังสิต-นครนายก (คลอง5)
ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

402 Comments