กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อป.ตรี โทและเอก มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย หลายคณะ

ประกาศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา 2560 คณะ/หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มีดังต่อไปนี้

14483797_1120260584734976_1600619290_nระดับปริญญาตรี

คณะสอบคัดเลือก

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (มี จป.วิชาชีพ)
 • คณะการบิน
 • คณะเภสัชศาสตร์
  • สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)
  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (หลักสูตร 4 ปี)

คณะโควตารับตรง (ยกเว้นสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์) จำนวนจำกัด รับคณะละ 20 คน

 • คณะศิลปศาสตร์
  • สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
  • สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
  • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
  • สาขาวิชาการท่องเที่ยว
 • คณะวิทยาการจัดการ
  • สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (ภาคปกติ/ภาคพิเศษเรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
 • คณะบริหารธุรกิจ
  • หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าประเทศ ภาคภาษาไทย
  • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่าประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ (ศึกษาต่างประเทศ 1 ภาคการศึกษา)*ค่าใช้จ่ายรวมอยู่ในค่าเทอมแล้ว)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (รับโน๊ตบุ๊คฟรี 1 เครื่อง)
  • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
  • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (รับโน๊ตบุ๊คฟรี 1 เครื่อง)

 สนใจสอบถาม

อาจารย์ธัญปวีณ์ ภัคสุวรรณวัฒน์ (อ.ดาว)

เบอร์โทร : 094-142-9794 , 089-201-8979

ID Line : 0941429794

 

17 Comments