กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ ม.ธรรมศาสตร์

รับตรง สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
 รับสมัครรอบที่ 1 : 17 ต.ค. 59 – 6 ม.ค. 60
 รับสมัครรอบที่ 2 : 11 ม.ค. 60 – 10 มี.ค. 60
 รับสมัครรอบที่ 3 : 15 มี.ค. 60 – 5 พ.ค. 60
หลักสูตรที่เปิดรับ
สาขาวิชาการออกแบบเชิงนวัตกรรมดิจิทัล 60 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลแนวสร้างสรรค์ 30 คน
54 Comments