กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

มาแล้ว ปฎิทินรับสมัคร ระบบโควตา และ ระบบรับตรง ม.ราชภัฏสวนสุนันทา 2560

รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบโควตา โครงการทุนเพชรสุนันทา และระบบรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2560

-ระบบโควตาและโครงการทุนเพชรสุนันทา
(รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
-ระบบรับตรง (รอบ1)
(รับสมัครระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2559)

280 Comments