กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ รอบ 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาใน หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง โครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรีควบโท รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ธรรมศาสตร์

เปิดรับสมัคร 21 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2560 

488 Comments