กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ชิงทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร 50 ทุน !! สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น TNI

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่ น ประจําปี การศึกษา 2560 สถาบันฯ มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาจํานวน 50 ทุน  โดยผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา ) 2.50 ขึ้นไป ทุนการศึกษานี้เป็นทุนการศึกษาประเภทให้เปล่าไม่มีข้อผูกมัดใดๆในการใช้คืนทุนให้กับสถาบันฯ เมื่อจบ

 ทุนการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปุ่น(ตลอดหลักสูตร) มี 3 ประเภทแบ่งเป็นดังนี้
ทุนประเภทที่ 1ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีค่าครองชีพ (ปี ละ 30,000 บาท)
ทุนประเภทที่ 2 ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 %
ทุนประเภทที่  3ยกเว้นค่าหน่วยกิต 50 %

ทุน TNI WORLD CLASS จํานวน 6 ทุน ผู้สมัครจะต้องมีคะแนน GPAX (4 ภาคการศึกษา) 3.50 ขึ้นไป ทุน TNI WORLD CLASS ยกเว้นค่าหน่วยกิต 100 % และมีเงินสนับสนุนให้ไปแลกเปลี่ยนในโรงเรียนสอนภาษาและเรียนในมหาวิทยาลัยที่ประเทศญี่ปุ่น จํานวน 120,000 บาท (ปีละ 30,000 บาท)  เป็นทุนให้เปล่าด้วยนะ *0*

เปิดรับสมัคร  1 กรกฎาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2559

474 Comments