กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทั่วประเทศ โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ม.สงขลานครินทร์

ม.สงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีนโยบายที่จะส่งเสริม และรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

เปิดรับสมัคร เกือบทุกคณะเลยจ้า เช่น เภสัชศาสตร์ พยาบาล วิศวะ บริหาร  วิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัคร 28 กรกฎาคม ถึง 10 สิงหาคม 2559 

974 Comments