กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 ทั่วประเทศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและชุมชน

ประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน รวมจำนวน 98 คน
เปิดรับสมัคร 3-14 ตุลาคม 2559

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

608 Comments