กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศษสตร์และการออกกำลังกาย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากีฬาฟุตบอล

เปิดรับสมัคร  3-31 ตุลาคม 2559

78 Comments