กดเพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารฟรีจ้าข่าวสารทางการศึกษา โครงการต่างๆ รับตรงทุกมหาวิทยาลัย

รับตรง60 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์ รอบ 2

เปิดรับสมัคร โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี
นานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560

เปิดรับสมัคร นิสิตใหม่ ระบบรับตรง รอบที่ 2
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2560

101 Comments